Дом за възрастни хора: Приют на достойнство и грижа

В днешния динамичен свят, където обществото бързо се променя, домовете за възрастни хора стават неизменно важен фактор в грижата за този сериозен етап от живота. Тези специализирани институции не само предоставят медицинска грижа, но и създават сигурна среда, в която възрастните могат да се чувстват обичани и уважавани.

Защо избираме дом за възрастни хора?

Добрият дом за възрастни хора предоставя домашна обстановка и грижа за тези, които вече не могат или не желаят да живеят самостоятелно. Създадени са с цел да осигурят комфорт и безопасност на възрастните, предоставяйки им възможността да продължат активен и независим начин на живот.

Индивидуална грижа и медицинско внимание

Едно от основните предимства на домовете за възрастни хора е индивидуализираната грижа. Медицинският персонал работи в тясно сътрудничество със семействата и резидентите, за да определи специфичните им нужди. Това включва личен план за грижа, включващ медицински процедури, физическа активност и подпомагане в ежедневните задачи.

Общност и активен живот

Домовете за възрастни хора не са просто места за грижа, а и общности, където възрастните могат да споделят опит и интереси. Създаването на социални връзки е от съществено значение за психичното здраве и благополучие на възрастните. Различни активности като творчески работилници, спорт и културни събития не само развиват интересите, но и поддържат активен начин на живот.

Домашен уют и безопасност

Домовете за възрастни хора са проектирани с мисъл за предоставяне на домашен комфорт. Личните стаи са обзаведени с удобства и предоставят лично пространство за всякога. Освен това, инфраструктурата е адаптирана, за да осигури безопасност и лесен достъп за възрастните, които могат да имат различни здравословни предизвикателства.

Дом за възрастни хора – приют за достойнство

В заключение, домът за възрастни хора представлява не просто място за пребиваване, а приют на грижа и достойнство. Тук възрастните могат да продължат живота си в среда, където се чувстват уважавани и обичани. Изборът за такъв дом не означава загуба на самостоятелност, а по-скоро предлага възможност за пълноценен и активен начин на живот в обкръжение, което им предоставя подкрепа и грижа през златните години на живота.

Как да регистрирам фирма в Румъния?

Как да регистрирам фирма в Румъния?

Планирате ли да започнете бизнес в някоя от страните от ЕС? Трябва да разгледате внимателно Румъния, защото това е страхотна бизнес среда не само за румънски предприемачи, но и за нерезиденти. Намалени данъци, висококачествени професионалисти, евтини бизнес операции и най-важното разнообразие. Благодарение на благоприятното си географско местоположение Румъния има динамична икономика, която я прави чудесен бизнес център. И така, ако съм привлякъл вниманието ви, трябва да прочетете цялата статия, за да разберете как да регистрирате фирма в Румъния и какво трябва да знаете, за да изградите успешен бизнес тук.

Защо трябва да отворите бизнес в Румъния?

Сигурен съм, че първият ви въпрос е относно причините да отворите и управлявате бизнес тук. ​Дори ако законодателството се променя често, Румъния все още е отлична възможност да започнете вашето предприемаческо пътуване. И така, нека да разгледаме предимствата от стартирането на компания в Румъния:

 • Благоприятно географско положение
 • Разнообразие в бизнеса
 • Изключително ниски данъчни ставки от 1% до 500 000 € приходи
 • Много ниска данъчна ставка на дивидента от само 8%
 • Ограничена отговорност за акционерите
 • Прогресивна и политически стабилна юрисдикция на ЕС
 • Изключително бърза и достъпна комуникационна технология
 • Много благоприятна бизнес среда, включително от фискална гледна точка
 • Без предварителни плащания на ДДС или данък общ доход
 • Достъпно счетоводно и фискално представителство
 • Достъп до средства от Румъния и Европейския съюз
 • Достъп до квалифицирани професионалисти във всички области

Кой може да се регистрира фирма в Румъния?

Както можете да видите, има много причини да започнете своя бизнес в Румъния, така че нека видим кой може да регистрира фирма тук.

Първо, трябва да изясня нещо важно за всички, които се интересуват от бизнес в Румъния. Можете да регистрирате фирма в Румъния само ако

 • надвишава законната възраст от 18 години,
 • можете да предоставите чисто съдебно и данъчно досие (не сте извършили деяния, санкционирани от финансовите, митническите закони и законите за финансово-данъчната дисциплина, като регистрираните във фискалното досие) – за нерезиденти това е под формата на „ клетвена декларация“ (клетвена декларация)

Внимание: Най-важният аспект е, че чужденци със или без пребиваване в Румъния също могат да създадат компания в Румъния въз основа на техните паспорти (Национални лични карти се приемат и за граждани на държави-членки на ЕС) и доказателство за пребиваване.

Как да създадете бизнес в Румъния? 

Започването на бизнес в Румъния означава първото нещо, което трябва да направите, е да регистрирате фирмата си. Законната регистрация на вашия бизнес ви дава възможност да получите повече финансиране за вашата дейност: можете да вземете банкови кредити, да наемете хора и, разбира се, можете да продавате вашите продукти/услуги на клиенти.

Как да регистрирам фирма в Румъния? Препоръки от registracianafirma.net

Всички румънски компании трябва да бъдат регистрирани в Националния търговски регистър, институция, която работи към Министерството на правосъдието.

Правилната правна форма за вашия бизнес

​За да регистрирате компания в Румъния, на първо място е необходимо да решите какъв тип компания искате да регистрирате: SRL, SA, PFA. Най-често срещаният тип е SRL (еквивалентът на LLC), защото:

 • осигурява ограничена отговорност на акционерите
 • в повечето случаи не се нуждаете от сертификат, какъвто е случаят с PFA
 • можете да наемате неограничен брой служители
 • може да се създаде както за румънски граждани, така и за чужденци
 • можете да разширите бизнеса си колкото искате
 • ще имате намалени данъци, така че ще плащате само 1% данък върху дохода, ако имате поне един служител, или 16% данък върху печалбата, ако нямате служители
 • и най-важното е, че имате неограничен избор от бизнес дейности, които можете да извършвате с вашата компания (можете да добавите толкова CAEN кодове, колкото имате нужда, докато PFA може да има само 5 CAEN кода). Можете да прочетете повече за разликите между SRL и PFA в тази статия.

Какви са основните данъчни ставки в Румъния?

В случай на SRL можете да очаквате следните данъчни ставки:​

Корпоративен данък

 • 1% от приходите, ако приходите ви са до 500 000 € и наемете поне един служител
 • или 16% от печалбата, ако:
  • нямате служители
  • надхвърляте 500 000 € приходи
  • генерирате повече от 20% от общите си приходи от управленски консултантски дейности
  • имате повече от три компании, в които вашият дял надхвърля 25%.​

Данък дивидент

 • Данъчната ставка на дивидентите е 8% върху дивидентите, изплатени на акционерите

Данък върху добавената стойност

 • Стандартната ставка на ДДС/TVA в момента е 19%
 • но имаме и намалена ставка от 9%, прилагана към
 1. доставка на зъбни протези и аксесоари към тях, с изключение на освободени от данъци зъбни протези
 2. доставка на ортопедични продукти
 3. доставка на лекарства за хуманна и ветеринарна употреба
 4. доставката на следните стоки: храни, включително напитки за консумация от хора и животни (с изключение на алкохолни напитки, които се облагат с 19%), живи домашни животни и птици, семена, растения и съставки, използвани при приготвянето на храна, продукти, използвани за допълнете или заменете храната
 5. доставката на вода за напояване в селското стопанство;
 6. доставката на торове и пестициди, използвани в селското стопанство, семена и други селскостопански продукти за сеитба или засаждане, и доставката на услуги от специфичен вид, използвани в селското стопанство
 7. водоснабдителни услуги
 8. канализационни услуги
 9. настаняване в хотелския сектор или в сектори с подобна функция, включително наем на земя или земя за къмпингуване
 10. ресторантьорство и кетъринг услуги, с изключение на алкохолни напитки, различни от бира.
 • и намалена ставка от 5%, която се прилага за:
 1. училищни учебници, книги, вестници и списания, с изключение на предназначените изключително или главно за реклама
 2. входни такси за замъци, музеи, мемориални къщи, исторически паметници, архитектурни и археологически паметници, зоологически и ботанически градини, увеселителни паркове и паркове за отдих, чиито дейности попадат под кодове CAEN 9321 и 9329, панаири, изложби и културни събития, спортни събития, кина, различни от освободените от данък
 3. доставки на социални жилища при определени условия, включително земята, върху която са построени
 4. право на използване на спортни съоръжения, чиито дейности попадат под кодове CAEN 9311 и 9313 за целите на практикуване на спорт и физическо възпитание, различни от освободените
 5. доставка на еко храни, традиционни или планински храни
 6. превоз на хора с цел туризъм или развлечение.

И ако ще имате служители, трябва да знаете и за минималната заплата в Румъния (3 000 RON) и данъците и вноските върху заплатата:​

Минимална заплата

Ако планирате да имате служители, важно е да знаете каква е минималната заплата. Минималната (брутна) заплата в Румъния е 3 000 RON. От това служителят плаща данък общ доход и социални осигуровки.

Данък върху доходите на физическите лица

 • Данъкът върху доходите на физическите лица в Румъния е 10%

Социалноосигурителни вноски

 • Социалноосигурителните вноски възлизат на 35% (CAS и CASS, което означава здравно и социално осигуряване)

Какво следва?

Така че, ако решите да изберете SRL, ето кратък списък със задачи за отваряне на вашия бизнес в Румъния:

 1. започнете, като изберете име за вашата компания
 2. след това изберете вашите CAEN кодове (тези кодове представляват дейностите, от които вашата компания ще генерира приходи)
 3. намерете юридически адрес за вашата компания – можете да наемете място или, ако ще работите от разстояние, можете да закупите „виртуален юридически адрес“. Това е физически адрес, на който ще имате право да установите юридическия адрес на вашата компания, но който няма да можете да използвате по друг начин. Третият вариант е да установите юридическия си адрес в адвокатска кантора. Тази опция обаче е достъпна само за една година, след което ще трябва да промените адреса си на друго място.
 4. решете дали искате да започнете този бизнес сами, или ще кооптирате някои други основатели
 5. определя размера на акционерния капитал (законовият минимум е 1 RON на акционер)
 6. и след това можете да кандидатствате за регистрация в Националния търговски регистър

След като установите всички тези аспекти, можете да продължите към процедурата за регистрация на бизнес. Въпреки че бюрокрацията може да направи процеса на регистрация малко труден, за щастие има решения, които ви помагат да премахнете стреса и ви позволяват да регистрирате компания в Румъния цифрово, от комфорта на вашия дом (където и да е той). „Регистрация на фирма“ може да помогне с всичко от:

 • първоначална поддръжка по отношение на избор на правна форма, CAEN кодове, юридически адрес и др.
 • подготовка на цялата документация, необходима за регистрация на фирмата
 • виртуален юридически адрес във всички големи румънски градове
 • подаване на заявлението в Търговския регистър
 • постоянна поддръжка за създаване на бизнес в Румъния

Ако търсите да започнете бизнес в благоприятна за данъците държава от ЕС с ниски данъци с квалифицирана работна сила, говореща английски език и много възможности, тогава Румъния трябва да бъде един от най-добрите ви избори. какво казвам Това трябва да е вашият избор номер едно.