Биомаса – най-големият използван в световното стопанство възобновяем ресурс

biomass

Биомаса – това е съвкупната маса от растителни и животински организми, присъстващи на определена площ. Измерва се в тон сухо вещество. В биосферата тя се оценява на 2423 милиарда тона. Организмите на континенталната част са в следното съотношение: зелени растения – 2400 милиарда тона и животни и микрооргаизми – 20 млрд тона. В океана съотношението е: зелени растения – 0,2 млрд тона и животни и микроорганизми – 3 млрд тона. Основната част е съсредоточена в горите. На сушата преобладава масата на растенията, а в океана – масата на животните и микроорганизмите. Скоростта на прираста на масата е най-голям в океана. Ако разгледаме прираста на биомаса към вече съществуваща маса, то се получават следните показатели:

  • Горска растителност – 1,8 %
  • Растителност от ливади, степи и пасища – 67 %
  • Растителност в реки и езера – 1400 %
  • Морски фитопланктон – 1500 %

Интензивното делене на микроскопичните клетки на фитопланктона, бързият растеж и краткото им съществуване спомагат за бързия оборот на биомаса в океана – средно от 1 до 3 дни. За пълното обновяване на приземната растителност са необходими от 50 и повече години. Много от растенията в океана за няколко дни се изяждат от животните и микроорганизмите, но и за няколко дни се възстановяват.

Ежегодно в биосферата чрез процеса на фотосинтеза се образува около 150 милиарда тона сухо органично вещество. В континенталната част на биосферата най-продуктивни са тропичните и субтропични гори, а в океанската – широките устия и рифове. Ниска продуктивност на растенията е характерна за пустините и тундрата.

Биомаса – шеста по запас от достъпните към настоящия момент източници на енергия след слънцето, урана, въглищата, нефта и природния газ. Тя е петата по производителност възобновяем източник на енергия след слънчевата, ветровата, хидро- и геотермалната енергия. На земята ежегодно се образуват около 170 млрд тона първична биологична маса и приблизително същият обем се разрушава.

Биомаса – най-големият използван в световното стопанство възобновяем ресурс. Използва се за производство на различни горива – течни и газообразни, електричество и други. Дървесината осигурява около 80% от биоенергията. От хиляди години тя се използва за отопление на жилища и за приготвяне на храна.

В европейските страни се правят опити за отглеждане на така наречените енергийни гори. На големи площи се засаждат бързорастящи видове: топола, акация, евкалипт и други. Правят се опити като се комбинират между редовете на дърветата се засяват селскостопански култури, например тополата се съчетава с ечемик. Периодът на ротация на тези гори е 6 – 7 години.

Закономерностите на географското разпределение и производство на биологична маса се изучават в тясна връзка с въпросите за рационално използване на биологичната продуктивност и опазване на биосферата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>